JHT KOVOS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

J.H.T. Kovos, s.r.o.
Kukučínová 209
Považská Bystrica
017 01  
Slovensko

Tel.:    00421 - 42 - 4260765
Tel.:    00421 - 42 - 4363190
Fax.:   00421 - 42 - 4260767
Mob.:  00421 - 915 - 738461
info@jhtkovos.sk

História  

Firma Kovos s.r.o., ktorú založil v roku 1993 pán Pavol Jakúbek, sa v roku 2002 transformovala do novozaloženej firmy J.H.T. Kovos s.r.o. , ktorej jediným majiteľom je i nadalej pán Pavol Jakúbek.


Činnosť  

Či už samotný zakladateľ, tak aj ostatní zamestnanci, mali už pri samotnom založení firmy dlhoročnú skúsenosť v oblasti strojárskej výroby, vo výrobe nástrojov, ako aj leteckej techniky. Náväzne na tieto skúsenosti, ťažiskom našej činnosti je od začiatku opracovanie strojných súčiastok, realizované v rámci objednávok (kusová a sériová výroba) a výroba nástrojov. Takto zhotovujeme okrem iného hydraulické tlmiče pre železničné vagóny, stavebné a cestné stroje, jednotlivé súčiastky pre tvárniacu techniku, normálie pre nástrojárstvo a iné.


Silné stránky
-vysoká flexibilita
-dodávateľská vernosť a spoľahlivosť
-vysoko motivovaný a dobre školený personál
-zaujímavé ceny